top of page

Roolipelaamisen ohjeita


Mitä on roolipelaaminen?

Tarinankerronnalliset nettiroolipelit eli lyhyemmin roolipelit, ropet tai rpg:t (engl. Play-by-post role playing game) eivät nimestään huolimatta ole pöytäroolipelausta (kuten Dungeons & Dragons), larppausta tai monen pelaajan rpg-tietokonepelejä (engl. MMORPGs). Pääpaino on tarinoiden kirjoittamisella ja luomisella vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa. Alustana toimii useimmiten nettifoorumit, harvemmin myös chatit tai vieraskirjat. CDV:ssä pelaaminen tapahtuu Proboardsin tarjoamalla foorumilla.

Hahmot ovat roolipelaamisen ydin

Pelaaminen on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista ja se muistuttaa jatkotarinoiden tekoa. Jokainen pelaaja luo ensin itselleen oman hahmonsa, joka sopii pelin maailmaan, postaamalla siitä esittelytekstin pelin foorumin tälle tarkoitetulle alueelle, pelin omien sääntöjen mukaan. Useimmiten hahmosta kerrotaan perustiedot, kuten ikä, sukupuoli, nimi, ammatti ja perhesuhteet, ja pakollisina on lähes aina myös hahmon luonne, ulkonäkö ja menneisyys. Tarinankerronnallisissa roolipeleissä pääpaino on yleensä aina kirjoittamisella ja tarinan luomisella, ja hahmoesittelyihin ja hahmonluontiin panostetaan. Riippuen pelin teemasta vähemmällä huomiolla (useimmiten täysin puuttuen) ovat pyötäroolipeleistä tutut hahmon omaisuuden tarkka kuvaileminen ja esim. taitopisteet, nopat, questit tai eventit. CDV:ssä ei ole elementtejä pöytäroolipelaamisesta. Tutustumalla pelissä jo olevien hahmojen esittelyihin, pääset hyvin kärrylle siitä millaista hahmonluominen tekstiroolipeleihin yleensä on. Hahmoja voi olla yhdellä pelaajalla samaan aikaan yksi tai useampia, riippuen roolipelin säännöistä. CDV:ssä pelaajat saavat luoda itselleen niin monta hahmoa, kuin kokevat, että kykenevät hallitsemaan.

Hahmonluonnista CDV:ssä voit lukea lisää täältä.

Pelaaminen tapahtuu vuorotellen tarinaa kirjoittaen ja eteenpäin vieden

Pelaaja roolipelaa hahmollaan kirjoittamalla tarinaa hahmon näkökulmasta – mitä hahmo kokee, tekee, tuntee, ajattelee. Miltä sen ympäristö näyttää, mitä ympärillä tapahtuu. Peli aloitetaan useimmiten sopimalla pelistä toisen/toisten pelaajan/pelaajien kanssa (useimmiten pelaajia on yhdessä pelissä vain kaksi, harvemmin 3 tai useampia) ja suunnittelemalla mahdollisesti etukäteen pelin juonta, ajankohtaa ja tapahtumapaikkaa. Tämän jälkeen päätetään kumpi pelaajista aloittaa: aloittava pelaaja luo foorumiroolipeleissä uuden topicin yhdelle foorumin alueista (foorumiroolipeleissä pelialueet on yleensä jaettu foorumikategorioihin – esim. CDV:stä löytyy palatsin sekä Versaillesin kylän eri alueita) kirjoittamalla otsikoksi pelin nimen (itse keksitty, pelin nimi voi olla juuri sellainen kuin itse haluaa, useimmiten se kuvaa pelin teemaa) sekä mielellään pelin alkuun tai subtitleen ketä toista pelaajaa ja tämän hahmoa kaivataan peliin mukaan. Foorumiviestiin, eli pelin ensimmäiseen viestiin (eli peliviestiin) pelaaja kirjoittaa ensimmäisen ns. roolinsa pelaten omalla hahmollaan. Jos subtitlessä lukee "avoin peli", peliin mukaan voi hypätä kuka tahansa pelaaja.

Ensimmäisessä peliviestissä luodaan yleensä kokonaiskuva sen hetkisestä tilanteesta, kuten säästä, ajankohdasta (vuorokaudenaika, vuodenaika) ja ympäristöstä. Vastapelaaja eli toinen pelaaja kuvailee tämän jälkeen omassa peliviestissään miten hänen hahmonsa reagoi tiettyihin pelin aloittaneen pelaajan ensimmäisessä viestissä kerrottuihin tapahtumiin ja mahdollisesti tämän hahmoon, ja vie osaltaan tarinaa jälleen eteenpäin. Ellei mukana ole kolmatta pelaajaa, on jälleen koko pelin aloittaneen pelaajan vuoro kirjoittaa peliviesti eli roolaus.

Peliviesti kirjoitetaan kirjakielellä ja tyylinä saa käyttää niin imperfektiä ja preesensiä kuin 1. ja 3. persoonaakin. Tavallisimpia tyylejä ovat imperfekti ja 3. persoona, CDV:ssä käytetään imperfektiä. Ajattelusitaatit voi halutessaan laittaa esim kursiivilla selkeyden vuoksi. Off-keskustelu eli itse tarinaan/peliviestiin kuulumaton teksti tulisi merkitä jollain erottuvalla tavalla pelin alkuun tai loppuun, esim. [ ] -sulkeiden väliin.

Autohittaus on taiteenlaji

Autohittaus eli hittaus on yleisesti ottaen kiellettyä roolipelatessaAutohittaamisesta pelatessa puhutaan silloin, kun ohjailet luvatta toisen hahmoa, päättäen omassa peliviestissäsi miten vastapelaajan hahmo toimii tai reagoi eri tilanteisiin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraava klassikkoesimerkki: Hahmo A lyö Hahmo B:tä. Hahmo A:n pelaaja ei saisi yleisten sääntöjen mukaan kirjoittaa lyönnin osuvan, vaan Hahmo B:n tulisi päättää tästä: onnistuuko B-hahmo väistämään iskua vai osuuko lyönti hahmoon. Monissa tilanteissa tämän säännön tiukka noudattaminen saattaa luoda pelistä kuitenkin töksähtelevän ja yllätyksettömän - yllätyshalaukset, kahvikupin kaatumiset vastapelaajan hahmon syliin, leikkisät tönäisyt tms. ovat hyviä esimerkkejä siitä, milloin tämän säännön joustaminen on paikallaan. Jos et kuitenkaan tiedä vastapelaajasi mieltymyksiä, ettekä ole sopineet ennen pelin alkua mahdollisten hittien sallittavuudesta, on tällaisissa tilanteissa toki aina kohteliasta kysyä lupaa hittiin ja olla valmis muokkaamaan sitä, jos se ei sovi vastapelaajalle.

Et voi myöskään koskaan kirjoittaa vastapelaajasi hahmosta mitään, mikä ei tulisi todellisessa, samankaltaisessa tilanteessa ilmi oman hahmosi näkökulmasta (ns. metapelaaminen). Ole hienovarainen tulkitessasi ja kuvaillessasi vastapelaajan hahmoa - mieti, mitä itse kykenisit näkemään, päättelemään tai tulkitsemaan toisesta ihmisestä samanlaisessa tilanteessa. Et voi myöskään keksiä toisesta hahmosta mitään, joka ei käy ilmi hahmoesittelystä tai vastapelaajan peliviesteistä.

Sivuhahmot tuovat peliin lisämaustetta

Peliviestissä voi kirjoittaa ja kuvailla myös muita kuin omaa ja kanssapelaajan hahmoa, ja sivuhahmot eli NPC-hahmot ovat kaikkien pelaajien vapaasti liikuteltavissa ja kuvailtavissa. Kirjoittaessa eli pelatessa maailma kuitenkin ns. nähdään oman päähahmon kautta. Toisinaan pelaaja saattaa ottaa peliin mukaan kaksi hahmoaan, esim. sisarukset. Tällöin pelaaja voi kirjoittaa peliviestin molempien hahmojen näkökulmasta.

Ajankulku

Peli lopetetaan yleensä ennalta sovittuun kohtaan tai kun pelaajat yhdessä tuumin kokevat, että peli on tullut päätökseensä. Aikahypyksi sanotaan tilannetta, jolloin tarinassa hypätään huomattava aika tai kohtaus yli. Tämä saatetaan tehdä esimerkiksi tarinassa/pelissä tapahtuvan yön ajaksi tai jos tiettyä pelin kohtausta ei haluta kuvailla. Aikahypyn voi halutessaan merkitä selkeyden vuoksi.

 

Riippuen roolipelin säännöistä, pelaaja voi pelata samalla hahmolla useampaa peliä samanaikaisesti, kunhan ne sijoittuvat eri ajankohtiin. CDV:ssä pelaajalla on mahdollisuus pelata niin montaa peliä samanaikaisesti samalla hahmolla kuin hän kokee itse hallitsevansa. Pelaajan tulee kuitenkin olla tietoinen pelien aikajärjestyksestä (kumpi peli tulee ajallisesti ensin) ja pitää huolen, että pelien tapahtumat seuraavat loogisesti toisiaan. Hahmoesittelyiden alle voi pelaaja postata ko. hahmon "aikajanan". Aikajanasta käy ilmi hahmon pelit (lopetetut ja käynnissä olevat) pelaamisjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan mahdollisten kuvailujen kera sekä pelin fiktiivinen ajankohta (esim. kevät 1778). Yleisesti ottaen pelien aloitusjärjestys kertoo myös pelien fiktiivisien ajankohtien järjestyksen, eli vanhimmat pelit tapahtuvat hahmon tarinassa aikaisemmin, uusimman pelin ollessa yleensä hahmon tarinan/juonen uusin käänne.

Myös menneisyyteen sijoittuvia pelejä on mahdollista pelata. Selkeyden vuoksi esim. ko. pelin fiktiivinen vuosiluku olisi tässä tapauksessa hyvä tulla esille aloitusviestissä.

Pelin pääjuoni ja sivujuonet

Pelaajat saavat itse päättää peliensä sisällöstä, mutta pelin ns. pääjuonta tulee seurata. Pelaaja ei voi yksinään päättää ja kirjoittaa suurista ja muiden hahmoja selkeästi koskevista tilanteista, kuten tärkeiden sivuhahmojen menehtymisistä, isoista tapahtumista ja juonenkäänteistä ym. Pääjuonen kulun päättävät pelaajakunta yhdessä, ja se vaikuttaa kaikkiin pelaajiin. Esim. jos CDV:n maailmassa syttyy vallankumous, se koskettaa kaikkia pelaajia ja hahmoja, ja siitä kerrotaan pääjuonessa.

Sivujuonet tuovat mukanaan lisänsä peleihin. Ne ovat vapaaehtoisia juonia, joihin pelaaja voi halutessaan hypätä mukaan. Sivujuonet ovat omalta osaltaan merkittäviä juonia, mutta niitä ei tarvitse huomioida peleissä samalla tavalla kuin pääjuonta.

Erikoispelit

Pelaajan on mahdollista kirjoittaa myös ns. yksinpelejä, onlinepelejä ja OOC- ja AU-pelejä. Yksinpelit ovat nimenmukaisesti pelattu yksin, eli niissä pelaaja kertoo hahmonsa tarinaa kirjoittamalla kohtauksen hahmon nykyisyydestä tai menneisyydestä ilman vastapelaajan osallistumista. Onlinepelit ovat lyhyitä kahden tai useamman pelaajan pelejä, joissa pelaajat ovat paikalla pelin kirjoittamisen ajan ja peliviestit ovat näin ollen lyhyitä. OOC eli out of character ja AU eli alternate universe -peleissä hahmot voidaan heittää toiseen maailmaan (esim. CDV:n tapauksessa nykyaikaan) tai pelata juonikuvioita, joita ei haluta toteutuvan tai olevan osallisena pelin oikeassa maailmassa. Yhteispelit ovat useimmiten ns. teemapelejä, eli pelaajat yhdessä ylläpidon kanssa valitsevat teeman, johon kaikki halukkaat pelaajat saavat osallistua mukaan. Näistä peleistä ilmoitetaan aina erikseen.

Yhteisöllisyys: aktiivisuus, pelissä lopettaminen ja pelaajien viihtyvyys

Roolipelaaminen on vahvasti yhteisöllinen harrastus. CDV:ssä pääasiallisena kommunikointikanavana toimii Discord, jossa pelaajat yhdessä ylläpidon kanssa kehittävät pelin juonta sekä itse peliä. Discordin avulla on helppo hakea itselleen myös peliseuraa ja pohtia muiden pelaajien kanssa oman hahmonsa juonikuvioita ja kytköksiä muihin hahmoihin. Pelin maailmasta voi aina kysyä neuvoa kanssapelaajilta. 

Taukoilu pelistä on sallittua ja kaikille tulee toisinaan hiljaisia kausia. Tapauksissa, joissa kartoitamme pelaajien aikeita jatkaa pelissä emmekä saa vastausta pelaajalta kuukauden kuluessa ja häntä ei ole näkynyt pelissä kolmeen kuukauteen, ylläpidolla on oikeus poistaa pelaajan tunnus ja hahmot. Pidämme hahmojen tiedot kuitenkin tallessa kuin myös pelatut pelitkin siltä varalta, että pelaaja myöhemmin aktivoituu ja haluaa palata takaisin mukaan peliin. Poissaoloista ja pelistä taukoiluistaan voi halutessaan ilmoitella Discordissa tai Discordin tai foorumin kautta yksityisviestillä suoraan ylläpidolle.

Jos pelaaja haluaa lopettaa CDV:ssä, tulisi hänen ilmoittaa siitä ylläpidolle ja mieluiten myös foorumilla tai Discordissa muille kanssapelaajille. Olisi hyvä pelata loppuun käynnissä olevat pelit ennen lopettamista, ja keksiä syy hahmon poistumiselle pelistä (esim. kuolema, muutto jne.), jos se vain on pelaajalle mahdollista. Pelaaja voi myös tehdä hahmostaan NPC-hahmon. Koska tärkeiden hahmojen yhtäkkinen menettäminen voi olla haitaksi pelien kannalta, ylläpidolla on oikeus pelaajan lopettaessa laittaa pelin kannalta tärkeä hahmo (kuten kuninkaallinen) adoptoitavaksi, jolloin toinen pelaaja voi ottaa hahmon pelattavakseen. Pelaaja saa kuitenkin itse päättää, täytyykö uuden pelaajan kirjoittaa itse hahmotiedot uudelleen vanhaa hahmoa mukaillen vai antaako pelaaja hahmoesittelyn uuden pelaajan käyttöön hänen tekijänoikeuksillaan. Hahmoa ei voi enää vaatia takaisin, mikäli se on lahjoitettu uudelle pelaajalle.

Pelissä tärkeää on kaikkien viihtyisyys. Otathan rohkeasti puheeksi joko ylläpidolle tai koko pelaajakunnan kesken, mikäli jokin asia vaivaa sinua tai koet häirintää kanssapelaajan taholta. Pelissämme on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toiveita ja mielipiteitä tulee kuunnella, kaikki pelaajat otetaan mukaan pelin kehittämiseen ja yhteisiin tapahtumiin ja kaikilla on mahdollisuus saada peliseuraa. Eri mielipiteitä ja näkemyksiä saa olla, mutta ne tulee esittää asiallisesti ja toisia kunnioittaen. Ihmisarvoa loukkaavat näkemykset eivät kuulu CDV:hen. Discord keskustelualustana saattaa olla toisinaan epäaktiivinen ja hiljainen, mutta viestiä saa laittaa ja keskustella saa, vaikka muut nukkuisivatkin talviunta. Vaikka kaikkiin viesteihin ei aina tulisi vastausta, pelaajat lukevat niitä omaan tahtiin ja osallistuvat keskusteluihin ehtimisiensä mukaan. 

Vakavat aiheet ja K-18 materiaali


Koska foorumin palveluntarjoaja ei salli aikuisille suunnattua materiaalia, erityisesti seksiin liittyvää materiaalia, ovat CDV:n pelit varustettu enintään K-15 -merkinnällä (viittaus seksiin, mutta ei kuvailu; väkivallan hillitty kuvaus). K-18 -merkinnällä varustetut pelit voi käydä esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Pelin saa silti listata hahmon aikajanaan, mutta huomaa merkitä, että peli on käyty foorumin ulkopuolella. 

On myös hyvä huomata, että pelin aikakausi sijoittuu hyvin rasistiseen miljööseen (1700-luku, Ranska). Olemme päättäneet olla käsittelemättä rasismia peleissä. Sen sijaan muita teemoja, kuten esim. sukupuolten välinen tasa-arvo, seksuaalivähemmistöt ja mielenterveyden ongelmat, saattaa peleissä esiintyä. Huomaa, että hahmojen mielipiteet tai teot eivät vastaa pelaajien oikeita näkemyksiä tai arvomaailmaa! On tärkeää, ettei pelissä esiinny pelaajien osalta minkäänlaista syrjintää toisia pelaajia tai ihmisryhmiä kohtaan. 

 
 
tumblr_plaz6nbfOc1tsbf2fo1_1280.png
tumblr_oxtnkdNWfi1rpbpcio1_1280.jpg
kkk.png
bottom of page